نمایشگاه چهارمین جشنواره ملی عکس زعفران تربت حیدیه و زاوه  باهدف معرفی و برند سازی زعفران این منطقه و به میزبانی خانه فرهنگ گیلان برگزار شد.